StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningEtt utvecklat samarbete med ett växande Salberga
Nyhet
Publicerad 2024-06-11
Uppdaterad 2024-06-13 12:44

Sala kommun utvecklar samarbete när kriminalvårdsanstalten Salberga växer.

Kriminalvården trivs bra i Sala med kriminalvårdsanstalten Salberga, som de hyr av fastighetsbolaget Skandrenting. Stora behov av att växa innebär dock att Kriminalvården behöver utveckla och utöka sin verksamhet inom Salberga, med både fler intagna och anställda. En utveckling som nu sker i samarbete mellan Kriminalvården, Skandrenting och Sala kommun, vilket kommer göra Salberga till en av landets största kriminalvårdsanstalter.

Kriminalvårdschef, Daniel Hultman, kommunstyrelsens ordförande, Amanda Lindblad, och kommundirektör, Daniel Holmvin.
Kriminalvårdschef Daniel Hultman, kommunstyrelsens ordförande Amanda Lindblad och kommundirektör Daniel Holmvin på plats på anstalten Salberga.

Sala kommun ser positivt på utvecklingen av Kriminalvårdens verksamhet inom Salberga, vilket över en femårsperiod kan leda till upp emot 300 nya jobb i kommunen.

"Det är en otroligt glädjande utveckling, både för Kriminalvårdens viktiga verksamhet, men också för Sala kommun, som gynnas av många nya arbetsmöjligheter." -Daniel Holmvin, kommundirektör.

Sala kommun har påbörjat förberedelser till en detaljplan kring Salberga, tillsammans med en markanvisning av mark som ligger intill kriminalvårdsanstalten. Till den nya platsen, där Åkraskolans tillfälliga moduler står idag, är det tänkt att anstaltens administrativa delar ska flytta. Flytten underlättar för anstaltens administrativa personal och gör plats åt många fler intagna i anstalten.

Tidsplanen är kort, Skandrenting och Kriminalvården siktar på att börja bygga ut på platsen så fort som Åkraskolans byggnation och inflyttning är klar, och de nuvarande modulerna är borta.

"Det är en enhällig kommunstyrelse som står bakom detta samarbete. Det är goda nyheter för en växande kriminalvård, men också för ett växande Sala."  -Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande.

Kriminalvårdschef, Daniel Hultman, kommunstyrelsens ordförande, Amanda Lindblad.
Kriminalvårdschef Daniel Hultman skakar hand med kommunstyrelsens ordförande, Amanda Lindblad.

Kontakt

Amanda Lindblad (S), kommunalråd
0224-74 71 00 amanda.lindblad@sala.se
Daniel Holmvin, Kommundirektör
0224-74 70 00 (växel) daniel.holmvin@sala.se