StartPågående detaljplaner
Informationstjänst

Pågående detaljplaner

Publicerad 2017-07-10
Uppdaterad 2019-02-12 09:12
I kommunen pågår arbete med flera olika detaljplaner. De flesta planerna syftar till att möjliggöra nya bostäder och verksamheter samt skydda befintliga natur- och kulturmiljöer.

Detaljplaner som för närvarande är utsända på samråd eller är föremål för granskning.

  • Detaljplan för Skuggan 4

    Detaljplan
    Uppdaterad: 2020-07-08 15:13

    Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för bostadsändamål väster om Banelundsgatan, Skuggan.

Relaterade länkar