StartPågående detaljplaner
Informationstjänst

Pågående detaljplaner

Publicerad 2017-07-10
Uppdaterad 2019-02-12 09:12
I kommunen pågår arbete med flera olika detaljplaner. De flesta planerna syftar till att möjliggöra nya bostäder och verksamheter samt skydda befintliga natur- och kulturmiljöer.

Detaljplaner som för närvarande är utsända på samråd eller är föremål för granskning.