StartPågående detaljplaner
Informationstjänst
Publicerad 2017-07-10
Uppdaterad 2021-09-01 14:47

I kommunen pågår arbete med flera olika detaljplaner. De flesta planerna syftar till att möjliggöra nya bostäder och verksamheter samt skydda befintliga natur- och kulturmiljöer.

Detaljplaner som för närvarande är utsända på samråd eller är föremål för granskning

 • Detaljplan
  Uppdaterad: 2023-04-11 06:02

  En detaljplan är en plan för utformning av bebyggelse och mark inom ett visst område. Detaljplanen reglerar var man får bygga samt vad byggnader och markområden skall användas till (exempelvis bost...

 • Detaljplan
  Uppdaterad: 2024-04-11 07:39

  Detaljplanens syfte är att nyttja Evelunds strategiska läge runt knutpunkten vid riksvägarna för etablering av verksamheter i form av vägservice-inrättningar och viss annan verksamhet.

 • Detaljplan
  Uppdaterad: 2022-10-20 14:29

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av byggnader innehållande bostäder och centrumändamål på Hopparen 6, 7 och 15. Planen bidrar till en hållbar utveckling av området genom ett me...

 • Detaljplan
  Uppdaterad: 2021-06-01 15:05

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Norrängen i form av bostäder. Denna del av Sala är för närvarande exploaterat med bostäder, verksamheter och tyngre industrier Planområde...

 • Detaljplan
  Uppdaterad: 2021-07-02 10:34

  Syftet med detaljplanen är att främst möjliggöra för samhällsviktiga verksamheter i form av polis, räddningstjänst m.fl. men även att skapa möjligheten till att etablera verksamheter med centrumänd...

 • Detaljplan
  Uppdaterad: 2024-05-31 13:10

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt hållbart bostadsområde i Sala, med tillhörande service samt ett verksamhets- och handelsområde i ett attraktivt trafik- och skyltläge. Syfte...