StartPågående markanvisningar
Informationstjänst
Publicerad 2016-04-27
Uppdaterad 2021-09-01 14:47

Genom att besluta om markanvisningar fördelas mark inom kommunen till olika intressenter inför planering av ny bebyggelse inom ett givet område.

Markanvisningar är i första hand relevant för intressenter inom bygg- och fastighetssektorn. Här på sidan visas eventuella pågående markanvisningar.