StartKommunfullmäktiges möte den 25 april 2022 - Vad som bestämdes i april
Informationstjänst
Publicerad 2023-10-05
Uppdaterad 2023-10-05 10:53

I april hade kommunfullmäktige möte i Sala Folkets Hus. Mötet började med att politikerna fick fakta om Sala Silvergruva.

Här är några saker politikerna bestämde på mötet:

Att det kommer en ny gruppledare till Vänsterpartiet som heter Johanna Ritvadotter (V). Hon har varit gruppledare förut.

Att godkänna Sala kommuns bokslut för år 2021. Ett bokslut sammanfattar kommunens ekonomi för ett år. Sala kommun hade inte bra ekonomi förra året. 

Att ändra i ett dokument som heter Bolagsordning för Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB. I en bolagsordning det står det till exempel vad ett företag heter, hur det ska arbeta och hur många som sitter i styrelsen. Nu ändras bolagsordningen för att företaget har ett nytt namn. Det nya namnet är Sala-Heby Energi Elnät Service AB. Du kan läsa hela dokumentet på Sala kommuns hemsida.

Att Sala kommun får ett nytt dokument som heter Integritetspolicy. I dokumentet står det hur kommunen ska arbeta med personuppgifter så det är säkert. En personuppgift är information som kan kopplas till dig. Det kan till exempel vara ditt personnummer, ditt namn och din adress. Du kan läsa hela dokumentet på Sala kommuns hemsida.