StartKommunfullmäktiges möte den 28 mars 2022 - Vad som bestämdes i mars
Informationstjänst
Publicerad 2023-10-05
Uppdaterad 2023-10-05 09:21

I mars hade kommunfullmäktige möte i Sala Folkets Hus. Mötet började med att politikerna fick fakta om kriget i Ukraina och dom som flytt till Sala. Politikerna fick också fakta om Sala-Heby Energi AB som är Sala kommuns elbolag.

Här är några saker politikerna bestämde på mötet:

Att det kommer nya politiker till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Sala Heby Energi AB, Sala Silvergruva och Salabostäder AB.

Att städningen i Sala kommuns lokaler inte ska göras av de som arbetar i Sala kommun. Det är i stället olika företag som ska städa Sala kommuns lokaler. Så har det varit förut också. 

Att ändra i ett dokument som heter Avfallsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund. I dokumentet står det till exempel om hur man får slänga sopor. Det är VafabMiljö som har skrivit dokumentet. Du kan läsa hela dokumentet på Sala kommuns hemsida.

Att ändra i ett dokument som heter Avfallstaxa. I dokumentet står det hur mycket det kostar att slänga sopor. Nu blir det nya avgifter för sopor. Det är VAFABMiljö som har skrivit dokumentet. Du kan läsa hela dokumentet på Sala kommuns hemsida.

Att ändra i ett dokument som heter Revisionsreglemente. I dokumentet står det hur Kommunrevisionen arbetar. Dom som är politiker i kommunrevisionen kallas revisorer. Revisorerna kontrollerar att Sala kommun arbetar rätt utifrån lagar och regler. Du kan läsa hela dokumentet på Sala kommuns hemsida.

Att ändra i ett dokument som heter Kommunikationspolicy för Sala kommun. I dokumentet står det hur kommunen ska berätta och skriva om saker som händer i Sala kommun. Både till dom som bor i Sala kommun och de som arbetar på Sala kommunen. Det är kommunikationsenheten som har skrivit dokumentet. Du kan läsa hela dokumentet på Sala kommuns hemsida.

Att Sala kommun få ett nytt dokument som heter Säkerhetspolicy för Sala kommun. I dokumentet står det hur kommunen ska arbeta så det är säkert utifrån lagar och regler. Det är Sala kommuns säkerhetssamordnare som skrivit dokumentet. Du kan läsa hela dokumentet på Sala kommuns hemsida.

Att bifalla motionen om landsbygdsutvecklare. Det betyder att politikerna vill att Sala kommun ska göra som det står i motionen. Nu ska det börja arbeta en person i kommunen som hjälper dom som bor och arbetar på landet.

Att bifalla motionen om att anta Agenda 2030. Det betyder att politikerna vill att Sala kommun ska göra som det står i motionen. Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. Målen ska hjälpa oss till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Vi ska alla nå målen till år 2030.

Till det här mötet lämnades ett nytt medborgarförslag in. Ett medborgarförslag är ett förslag ifrån någon som bor i Sala kommun på saker man skulle kunna göra för att det ska bli bättre att bo i kommunen. Det här förslaget handlar om att man vill att bilarna ska köra långsammare på Fastbovägen i Ransta. Politikerna vill att Sala kommun ska göra som det står i medborgarförslaget. Nu ska kommunens kontor arbeta för att bilarna ska köra långsammare på Fastbovägen i Ransta om det går.