StartKommunfullmäktiges möte den 20 december 2021 - Vad som bestämdes i december
Informationstjänst
Publicerad 2023-08-28
Uppdaterad 2023-08-28 12:39

I december hade kommunfullmäktige ett distansmöte. Dom flesta politikerna satt hemma med en dator som har en kamera.

Mötet började med att politikerna fick fakta om demokrati. En person som arbetar på arbetar på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) pratade om demokrati. Sverige har demokrati. Det innebär bland annat att alla vuxna har rätt att rösta och välja vilka som ska bestämma.

HUR Sala kommun ska använda sina pengar nästa år. Det kallas för Budget. Nu bestämde politikerna att ändra i budgeten som dom bestämde i juni. Det gör dom för att kommunen har lite mer pengar än vad kommunen först trodde.

Att motionen om att utöka Silverlinjen blev bifallen. Det betyder att politikerna vill att kommunen ska göra som det står i motionen. Nu ska kommunen planera så det kan gå fler bussar i kommunen.

Till mötet lämnades två motioner in. En motion är ett förslag från en politiker på saker man skulle kunna göra för att det ska bli bättre att bo i Sala. Ett förslag handlar om att inte bygga på åkermark. Ett annat förslag handlar om att utveckla Ösby Naturbruksgymnasium. Nu ska kontoren undersöka om det går att göra som det står i förslagen. Sedan bestämmer kommunfullmäktige om Sala kommun ska göra detta.

Kanslienheten
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se