StartKommunfullmäktiges möte den 29 november 2021 - vad som bestämdes i november
Informationstjänst
Publicerad 2022-04-06
Uppdaterad 2022-04-06 07:53

I november hade kommunfullmäktige ett distansmöte. Dom flesta politikerna satt hemma med en dator som har en kamera.

Här är några saker politikerna bestämde på mötet:

Att det får byggas mer hus på områdena som kallas Norrängen i Sala och Bältarhagen i Ransta. Det står i de nya detaljplanerna. Men innan man bygger hus måste man fråga om bygglov.

Att politiska partierna som jobbar i kommunfullmäktige ska få partistöd. Partistöd är pengar som partierna får för att kunna jobba politiskt. 

Hur Sala kommun ska jobba för att de äldre ska ha det bra. Nu finns det ett dokument som heter Äldreplan för Sala kommun. I det står det till exempel om äldres behov gällande bostäder, fritid, tillgänglighet och förebyggande insatser. Du kan läsa hela dokumentet på Sala kommuns hemsida.

När kommunfullmäktige ska ha sina möten nästa år. 

Att motionen om en mer tillgänglig talarstol i kommunfullmäktige blev bifallen. Det betyder att politikerna vill att kommunen ska göra som det står i motionen. Nu ska mötena med kommunfullmäktige bli mer tillgängliga. Bland annat ska det finnas en tillgänglig talarstol. En talarstol är ett bord som politikerna står vid när de pratar på mötena. Nu ska det finnas en talarstol som det är enklare att gå till och stå vid om man till exempel sitter i rullstol. 

Att motion om konstnärlig utsmyckning blev bifallen. Det betyder att politikerna vill att kommunen ska göra som det står i motionen. Nu ska kommunen planera för hur barnen som går i skolan i Sala kommun och konstnärerna som bor i Sala kommun kan vara med och utsmycka byggnader i kommunen. Att utsmycka betyder att man dekorerar med till exempel tavlor eller statyer.

Att motionen om en attraktivare badplats i Möklinta blev bifallen. Det betyder att politikerna vill att kommunen ska göra som det står i motionen. Nu ska kommunen planera så att badplatsen i Möklinta blir bättre. Till exempel göra den mer tillgänglig. 

Att motionen om säkra cykelställ vid Sala järnvägsstation blev bifallen. Det betyder att politikerna vill att kommunen ska göra som det står i motionen. Nu ska kommunen planera för att få det säkrare att parkera sin cykel vid tågstationen. 

Att motionen om åtgärd för att öka den demenssjukes psykiska och allmänna välbefinnande blev bifallen. Det betyder att politikerna vill att kommunen ska göra som det står i motionen. Bland annat ska kommunen ha robotkatter. En robotkatt är en katt som är en robot som kan jama och spinna. Den kan göra att man mår bättre. Det finns redan robotkatter på Johannesbergsgatan 2, Bryggeriet och Ekebygården. Nu ska man kanske köpa robotkatter till fler boenden. 

Att motionen om åtgärder mot elkraftsbristen blev bifallen. Det betyder att politikerna vill att kommunen ska göra som det står i motionen.  Nu ska Sala kommun och Sala-Heby Energi AB planera tillsammans så att det finns el för alla i kommunen.

Att motionen om att införa arbetsmiljöpriset Silverpriset blev bifallen. Det betyder att politikerna vill att kommunen ska göra som det står i motionen. Nu ska kommunen ska ha ett pris som heter Silverpriset. Priset ska delas ut till personal som arbetar på kommunen. Personalen kan få ett pris när det har gjort något som är bra för deras arbetsmiljö. 

Att motionen om att klä Sala stads elskåp med fotografier blev bifallen. Det betyder att politikerna vill att kommunen ska göra som det står i motionen. Nu ska kommunen, Sala Heby Energi AB och Salabostäder AB ska planera hur man kan dekorera elskåpen i Sala stad. 

Att medborgarförslaget om åtgärder vid före detta skolområdet i Kumla blev bifallen. Det betyder att politikerna vill att kommunen ska göra som det står i förslaget. Nu ska kommunen ska planera så att området där skolan i Kumla förut fanns blir fint igen. 

Att medborgarförslaget om naturstädning för skolklasser blev bifallet. Det betyder att politikerna vill att kommunen ska göra som det står i förslaget. Nu ska kommunen planera hur skolklasser kan hjälpa till att städa i naturen i Sala kommun.

Till det här mötet kom det inga nya motioner eller medborgarförslag. 
 

Kanslienheten
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se