Informationstjänst
Publicerad 2021-08-30
Uppdaterad 2021-08-30 14:31

I varje kommun ska det finnas en valnämnd, som är en lokal valmyndighet med ansvar för genomförande i kommunen av val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet. Valnämnden ansvarar även för genomförandet av folkomröstningar. Kyrkoval administreras inte av valnämnden. Till valnämndens uppgifter hör bl.a. att röstmottagare i vallokaler och röstningslokaler, organisera förtidsröstningen, ordna med vallokaler och röstmottagningar samt tillhandahålla valmaterial. Nämnden genomför även den preliminära rösträkningen och inrapporteringen av valresultaten på valkvällen sedan vallokalerna stängts. Valnämndens arbete är reglerat i vallagen (SFS 2006:837).

Protokoll


Sala kommun
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se