StartKommunfullmäktiges möte den 21 juni 2021 - Vad som bestämdes i juni
Informationstjänst
Publicerad 2021-08-17
Uppdaterad 2021-08-17 13:08

I juni hade kommunfullmäktige ett distansmöte. Dom flesta politikerna satt hemma med en dator som har en kamera. Det var ett långt möte.

Här är några saker politikerna bestämde på mötet:

Att det kommer en ny politiker i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

HUR Sala kommun ska använda sina pengar nästa år. Det kallas för Budget. Till VAD Sala kommun ska använda sina pengar. Det kallas för Verksamhetsplan.

Hur politikerna ska vara mot varandra. Hur man pratar och skriver när man är politiker. Politikerna har tillsammans skrivit om ett dokument som heter Uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun. Du kan läsa hela dokumentet på Sala kommuns hemsida.

Att det blir nya avgifter för slamtömning. Tekniska kontoret har skrivit om dokumentet Taxa för slamtömning. Du kan läsa hela dokumentet på Sala kommuns hemsida.

Hur Salabostäder AB och Sala kommun ska jobba tillsammans. Kommunjuristen har skrivit om dokumentet Ägardirektiv för Salabostäder AB. Du kan läsa hela dokumentet på Sala kommuns hemsida.

Vad man får och inte får göra på olika platser i Sala kommun. Till exempel att man inte får skräpa ner eller förstöra. Kommunjuristen har skrivit om dokumentet Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Sala kommun. Du kan läsa hela dokumentet på Sala kommuns hemsida.

En motion som politikerna tyckte var bra handlade om att barn och äldre ska göra saker tillsammans. Nu ska de undersöka hur dom skulle kunna göra detta. 

Ett annat förslag handlar om att kommunen nu ska undersöka vad till exempel en undersköterska ska göra och inte göra när hen arbetar. Det är att ta tillvara på människors kompetens. Vissa arbetsuppgifter kan kanske en annan person göra. 

Kanslienheten
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se