StartKommunfullmäktiges möte den 26 oktober 2020 - Vad som bestämdes i oktober
Informationstjänst
Publicerad 2020-11-02
Uppdaterad 2020-12-21 13:03

I oktober hade kommunfullmäktige möte i Folkets hus.

Här är några saker politikerna bestämde på mötet:

Att det kommer nya politiker i kommunfullmäktige, i vård- och omsorgsnämnden, i skolnämnden och i kultur- och fritidsnämnden. 

Att godkänna Sala kommuns delårsrapport för år 2020. En delårsrapport sammanfattar kommunens ekonomi för ett halvt år. Sala kommun har inte bra ekonomi och försöker spara pengar.

Att det får byggas mer hus på området som kallas Skuggan. Det står i detaljplanen för Skuggan 4. Men innan man bygger hus måste man fråga om bygglov.

Att politiska partierna som jobbar i kommunfullmäktige ska få partistöd. Partistöd är pengar som partierna får för att kunna jobba politiskt. 

Att ungdomsgården ska ha öppet på lördagar. Det är inte bestämt vilka tider ungdomsgården ska ha öppet på lördagar.

Att man ska kolla om en staty på en kung som heter Gustav II Adolf kan flyttas. Statyn står nu på Väsby kungsgård. Sedan kanske den kommer stå vid Rådhuset.

Att man ska kunna betala med swish på Sala kommun. Swish är en app som man kan ha på sin telefon. Du kan redan betala med swish på några ställen på Sala kommun. Snart kan du betala på fler ställen på Sala kommun.

Att Sala kommuns ska använda mer begagnade möbler. Kommunen ska också undersöka om de kan laga trasiga möbler. Då behöver man inte köpa lika mycket nya möbler. 

HUR Sala kommun ska använda sina pengar nästa år. Det kallas för Budget. Till VAD Sala kommun ska använda sina pengar. Det kallas för Verksamhetsplan. Nu ska pengarna användas som Socialdemokraterna tycker. 

Motioner och medborgarförslag. En motion är ett förslag från en politiker. Ett medborgarförslag är ett förslag ifrån någon som bor i Sala. Alla förslagen är saker man skulle kunna göra för att det ska bli bättre att bo i Sala. 

Fyra förslag har kommit till kommunen. Nu ska kontoren undersöka om det går att göra förslagen. Sedan bestämmer kommunfullmäktige om Sala kommun ska göra detta. 

Kanslienheten
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se