StartKommun och politikPolitiska sammanträdenKrisledningsnämndens sammanträden
Informationstjänst
Publicerad 2020-03-17
Uppdaterad 2020-03-17 11:47

Krisledningsnämndens uppgift är att svara för ledningen av kommunen i de fall där det har inträffat en extraordinär händelse av sådant slag att kommunens normala beslutsgång inte är tillräckligt snabb och samordnad. Krisledningsnämnden består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Ledamöterna och ersättarna är samma personer som tillika utgör kommunstyrelsens ledningsutskott.

 • 2020

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2020-03-17 12:50

  Krisledningsnämndens uppgift är att svara för ledningen av kommunen i de fall där det har inträffat en extraordinär händelse av sådant slag att kommunens normala beslutsgång inte är tillräckligt sn...

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2020-03-24 07:37

  Krisledningsnämndens uppgift är att svara för ledningen av kommunen i de fall där det har inträffat en extraordinär händelse av sådant slag att kommunens normala beslutsgång inte är tillräckligt sn...

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2020-04-15 11:40

  Krisledningsnämndens uppgift är att svara för ledningen av kommunen i de fall där det har inträffat en extraordinär händelse av sådant slag att kommunens normala beslutsgång inte är tillräckligt sn...

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2020-04-22 16:15

  Krisledningsnämndens uppgift är att svara för ledningen av kommunen i de fall där det har inträffat en extraordinär händelse av sådant slag att kommunens normala beslutsgång inte är tillräckligt sn...

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2020-04-24 12:58

  Krisledningsnämndens uppgift är att svara för ledningen av kommunen i de fall där det har inträffat en extraordinär händelse av sådant slag att kommunens normala beslutsgång inte är tillräckligt sn...

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2020-05-11 15:50

  Krisledningsnämndens uppgift är att svara för ledningen av kommunen i de fall där det har inträffat en extraordinär händelse av sådant slag att kommunens normala beslutsgång inte är tillräckligt sn...

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2020-11-09 15:06

  Krisledningsnämndens uppgift är att svara för ledningen av kommunen i de fall där det har inträffat en extraordinär händelse av sådant slag att kommunens normala beslutsgång inte är tillräckligt sn...

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2020-11-17 10:45

  Krisledningsnämndens uppgift är att svara för ledningen av kommunen i de fall där det har inträffat en extraordinär händelse av sådant slag att kommunens normala beslutsgång inte är tillräckligt sn...

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2020-12-08 16:45

  Krisledningsnämndens uppgift är att svara för ledningen av kommunen i de fall där det har inträffat en extraordinär händelse av sådant slag att kommunens normala beslutsgång inte är tillräckligt sn...

 • 2022

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2022-01-24 11:05

  Krisledningsnämndens uppgift är att svara för ledningen av kommunen i de fall där det har inträffat en extraordinär händelse av sådant slag att kommunens normala beslutsgång inte är tillräckligt sn...

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2022-02-08 13:15

  Krisledningsnämndens uppgift är att svara för ledningen av kommunen i de fall där det har inträffat en extraordinär händelse av sådant slag att kommunens normala beslutsgång inte är tillräckligt sn...

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2022-02-08 13:16

  Krisledningsnämndens uppgift är att svara för ledningen av kommunen i de fall där det har inträffat en extraordinär händelse av sådant slag att kommunens normala beslutsgång inte är tillräckligt sn...

Kommunstyrelsen
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se