StartBygga, bo och miljöBygga nytt, ändra eller rivaTeknisk bilaga för bygglovsansökan och anmälan
Självservice
Publicerad 2016-05-31
Uppdaterad 2020-10-13 14:47
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Använd tjänsten för att beskriva ditt projekt ur teknisk synvinkel. Bifoga gärna en kompletterande beskrivning och/eller illustrationer som gör uppgifterna tydligare. 

 

Om tjänsten

I samband med att du söker bygglov kan du bifoga den här blanketten där du beskriver din byggnadsåtgärd ur teknisk synvinkel.

Ju fler detaljer du kan ge inför handläggningen av ditt ärende desto bättre.

Villkor

Teknisk bilaga är avsedd för den som söker bygglov i Sala eller Heby kommun och som ska komplettera sin ansökan med en teknisk beskrivning av byggnadsåtgärder.

Avgifter

Avgift utgår ej specifikt för denna tjänst. Kostnader som är förenade med användande av tjänsten tas ut i samband med beslut om bygglov eller anmälan.