StartÄndring av vatten- och avloppsabonnemang vid ägarbyte - Anmälan
Självservice
Publicerad 2017-08-30
Uppdaterad 2022-03-03 15:09

Säljaren och köparen av fastigheten ska läsa av vattenmätaren tillsammans och blanketten ska undertecknas av dem båda.

VafabMiljö har hand om renhållningen samt insamling av slam från enskilda avlopp och fettavskiljare i kommunen.

 

Om tjänsten

Tekniska kontoret är administrativt ansvarig för vatten och avlopp inom kommunen och vid en ändring eller uppsägning måste du som fastighetsägare meddela oss detta. När du till exempel har sålt ditt hus måste dina vatten- och avloppstjänster sägas upp. Detta gör du genom att fylla i en ändring/ägarbytesblankett som du lämnar in till Tekniska kontoret. 

Tjänsten är reglerad i lag

Villkor

Vem kan använda den här tjänsten?

Person som har köpt eller sålt en fastighet ska anmäla ändring/uppsägning av abonnemang för vatten och avlopp till kommunen.