StartÄndring av vatten- och avloppsabonnemang vid ägarbyte - Anmälan
Självservice
Publicerad 2022-11-11
Uppdaterad 2024-07-05 13:33
 

Om tjänsten

Vid en flytt behöver säljare eller köpare anmäla ett ägarbyte. Ett ägarbyte innebär att vatten- och avloppsabonnemanget skrivs över på den nya ägaren. Säljaren och köparen av fastigheten läser tillsammans av vattenmätaren och skickar in en anmälan via e-tjänst eller blankett. I samband med ägarbytet skickas en slutfaktura till den tidigare ägaren och därefter flyttas ansvaret för de kommande löpande fakturorna över på den nya ägaren.

Var anmäler du ändring kring kommunalt avfall? 

Eventuella ändringar kring kommunalt avfall, det vill säga mat- och restavfall, slam och latrin. ska anmälas till VafabMiljö. För mer information: VafabMiljö - webbplats.

Tjänsten är reglerad i lag

Villkor

Denna tjänst används av dig som har köpt eller sålt en fastighet  Du behöver endast anmäla ägarbyte i de fall då fastigheten har kommunalt vatten och avlopp. 

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se