StartLatrinkompostering - Ansökan
Självservice
Publicerad 2021-05-19
Uppdaterad 2024-01-19 12:07
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Du som har valt en torr toalettlösning har goda möjligheter att återföra näringsämnen till det naturliga kretsloppet samtidigt som transporter av avfallet undviks. Innan du börjar måste du göra en ansökan gällande eget omhändertagande av latrin till miljöenheten.

Kompostering av latrin

Latrin från en torr toalett måste tas omhand på ett sådant sätt att risken för smittspridning minimeras. Detta sker enklast genom att materialet komposteras. Separat omhändertagande av urinen underlättar komposteringen samt minskar även risken för problem med lukt.

Först ska komposteringen av latrinen ske i en behållare som är ventilerad men i övrigt tät under minst 6 månader och sedan ska efterkompostering ske i ytterligare 6 månader t.ex. genom inblandning i trädgårdskompost.

Det är viktigt att komposten inte blir för blöt. Inblandning av strö, torv eller sågspån kan hjälpa till. Se mer i dokumentet under. 

 

Kompostering av slam

För vissa typer av avloppsanläggningar är det okej att själv ta hand om slammet i en latrinkompost. 

Villkor

Avgifter

Avgift 2024

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se