StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningKostnaderna för dumpat trädgårdsavfall i naturen
Nyhet
Publicerad 2023-04-25
Uppdaterad 2023-04-25 06:02
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Att slänga trädgårdsavfall i naturen är förbjudet och ett brott enligt miljöbalken. Så här ska du göra med ditt trädgårdsavfall.

Trädgårdsavfall som dumpats i bostadsnära områden hittas allt för ofta. Från dessa olagliga komposter (naturkomposter) sprids oftast invasiva arter ut i grönområdet. De invasiva arterna påverkar vår natur negativt och kan ta över naturområden. Vid sanering av naturkomposter där Parkslide har spridit sig, kan det kosta upp emot 50 000 kronor. Skattepengar som skulle kunna användas till bättre ändamål.

Vad är trädgårdsavfall?

Trädgårdsavfall är allt organiskt material som kommer från trädgården. Det kan till exempel vara löv, gräs, fallfrukt, mossa, kvistar, blommor, buskar och andra växtdelar.

8 goda anledningar att INTE dumpa trädgårdsavfall i naturen

  1. Det är ett brott (nedskräpning) enligt miljöbalken
  2. Invasiva främmande arter sprider sig och skadar naturen genom att de tränger undan den naturliga växtligheten
  3. Det bjuder in till dumpning av andra typer av avfall, till exempel glas och plast
  4. Friska träd kvävs och dör, då rötterna skadas av naturkomposterna
  5. De olagliga komposterna innehåller mycket näring som läcker ut till närliggande vattendrag, vilket kan leda till övergödning och syrebrist
  6. Det drar till sig råttor, mördarsniglar och andra skadedjur. Mördarsniglar trivs utmärkt i högar med trädgårdsavfall.
  7. Kommunen behöver sanera komposterna vilket ofta är mycket kostsamt
  8. Näringen från naturkomposterna kan leda till att det växer kraftigare i skogsdungen och det krävs mer resurser för att röja i skogen.

Vad får du göra?

Du får kompostera på din egen tomt så länge det inte bidrar till en olägenhet för dina grannar. Har du inte möjlighet att kompostera trädgårdsavfall på din egen tomt kan du lämna det gratis på återvinningscentralen.

Avfallshantering av invasiva arter

Invasiva arter ska inte läggas i komposten. Lägg invasiva arter i väl förslutna plastpåsar. Gärna dubbla påsar för att minska risken för att de fröar av sig eller att växtdelar ramlar ut. Rör det sig om en mindre mängd kan du slänga påsen med avfall i din gröna soptunna på fastigheten. Är det en större mängd kan du köra påsarna till återbruket. Avfallet bränns då upp.

Hjälp oss att hitta naturkomposter!

Vi vill med er hjälp hitta naturkomposter för att kunna förhindra att dumpningen av trädgårdsavfall fortsätter. Tipsa oss genom att skicka e-post till naturvard@sala.se eller ringa växeln: 0224-74 70 00.

Kontakt

Ekologerna
0224-74 70 00 naturvard@sala.se