Informationstjänst
Publicerad 2016-07-04
Uppdaterad 2023-01-27 08:30
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Bygg- och miljöförvaltningens kommunekolog jobbar med naturvårdsfrågor i Sala kommun. Förutom handläggning av bland annat täkt- och strandskyddsärenden som utförs både i Sala och Heby kommuner, så gör förvaltningen sakutlåtanden i till exempel byggnations-, och exploateringsfrågor.

Naturvårdsfrågor allmänt samt arbete med miljömål, vattendirektivet och rådgivning i naturvårdsfrågor till jord- och skogsbrukare gällande restaureringsfrågor, miljöövervakning. FSC®-skogscertifiering (FSC-C005824) och miljöstöd utförs endast i Sala kommun.

I Heby kommun bevakas dessa frågor av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se