Informationstjänst
Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2020-10-13 14:47
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Som granne har du möjlighet att påverka ett beslut om bygglov, till viss del. Kommunen fattar beslutet, men den ska också ta ställning till de synpunkter som inkommit vid så kallande grannyttranden. Vilka grannar som är berörda avgörs från fall till fall.

När det gäller en byggnads placering i förhållande till tomtgräns är det närmaste granne (rågranne) som ska höras. Om det gäller en avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelse blir antalet berörda grannar större.