Informationstjänst
Publicerad 2023-09-18
Uppdaterad 2023-10-12 14:14

Den här sidan handlar om hot och våld. Om du är i en akut och farlig situation och behöver hjälp ska du ringa 112..

Utsatt för våld

Vi som jobbar med personer som blivit utsatta för våld vet att vem som helst kan drabbas. Vi erbjuder information och stöd och är måna om att du alltid ska bli bemött med respekt och empati. Det är viktigt att du vet att du inte är ensam.

Om du är utsatt för hot och våld av en person som du lever med eller av någon annan person som står dig nära, kan du få stöd och hjälp av Socialtjänsten. Alla är välkomna oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Känner du igen dig i någon av de här frågorna?

 • Känner du dig kontrollerad och får inte träffa dina vänner/släktingar?
 • Måste du berätta för din partner om allt du gör?
 • Känner du att det är din partner som bestämmer vad du kan och får göra?
 • Upplever du att du anpassar dig till din partner?
 • Har du blivit knuffad, sparkad, fasthållen, nypen, dragen i håret eller slagen?
 • Har din partner kränkt eller förlöjligat/nedvärderat dig?
 • Har du tvingats till sex mot din vilja? Eller har du upplevt att du måste göra sexuella handlingar som du inte samtyckt till? Eller ställa upp på sex för att du ska duga?
 • Känns det som att du aktar dig eller är rädd för att göra eller säga saker för att den du är tillsammans med kan bli arg, våldsam eller ge dig dåligt samvete?
 • Har du känt dig rädd för och hotad av någon i din närhet?
 • Bestämmer den som du är tillsammans med vilka kläder du får ha på dig?
 • Blir den som du är tillsammans med arg eller ger dig dåligt samvete om du ska gå ut eller göra saker med dina vänner?
 • Blir den som du är tillsammans med svartsjuk ofta?
 • Har du upplevt att någon i din familj varit våldsam, kränkt eller hotat andra i din familj?

Om du känner att situationen är så allvarlig att du kan behöva stöd och skydd ska du kontakta oss. Vi gör tillsammans med dig en hot- och riskbedömning av läget just nu, och vid behov hjälper vi dig i kontakter med sjukvård, polis och andra myndigheter.

Vuxenenheten
Telefon: 0224-74 96 30

E-post: vuxenenheten@sala.se

Telefontider:

Måndag: 13.00-14.30
Tisdag:    09.00-11.00
Onsdag:   09.00-11.00
Torsdag:  13.00-14.30
Fredag:     09.00-11.00

Vid akut behov av stöd och hjälp under dagtid när mottagningstelefonen är stängd, ring Kontaktcenter
Telefon: 0224- 74 70 00. 

Stöd på öppenvårdsmottagning för vuxna

Du kan få fem samtal utan att vi behöver dokumentera eller registrera det vi pratar om. Vi har personal som har stor kunskap om våld och hur det är att vara utsatt. 

E-post: oppenvardsmottagningen@sala.se

Barn och ungdomsenheten
Telefon:  0224-74 96 20

Telefontider:

Måndag: 09.00- 16.00
Tisdag:    09.00-16.00
Onsdag:  13.00-16.00
Torsdag:  09.00-16.00
Fredag:    09.00 -16.00


Stöd på öppenvårdsmottagning för barn och unga från 15 år
Telefon:  0224-74 96 60

E-post: familjeteamet@sala.se

Du kan få fem samtal utan att vi behöver dokumentera eller registrera det vi pratar om. Vi har däremot anmälningsskyldighet vilket betyder att om vi blir oroliga för ett barns situation ska vi enligt lag rapportera oron till socialtjänstens myndighetshandläggare.
Vi har personal som har stor kunskap om våld och hur det är att vara utsatt. 

Efter kontorstid kontakta Socialjouren
Telefon: 021-39 20 66

 Socialjouren

Polis
Telefonnummer 114 14

Vid akut situation eller pågående brott, ring 112

 

Kvinnofridslinjen
En nationell stödtelefon som är öppen dygnet runt. Även anhöriga kan ringa. Kvinnofridslinjen har en bra webbplats där det finns information på många språk.

Kvinno- och tjejjouren Sala

0224-182 89, 072-568 19 93, må-fr kl.09:00-17:00, sala@roks.se

Kvinnojouren i Sala

Tris

Jourverksamhet, råd och stöd med särskild kompetens att möta ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Trisjouren- nationella jourtelefonen 010-10 255 91 91, öppen må-fr kl.10:00-16:00

Ungdomsmottagning –UMO Sala

021-176230

 UMO

RFSL
Erbjuder samtalsstöd via telefon till HBTQI-personer som utsatts för våld, hot och kränkningar. Stödmottagning: 020 34 13 16

Stödlinjen för män

Till stödlinjen kan du som man ringa om du är eller har varit utsatt för våld i nära relation eller sexuellt våld.

Stödlinjen för transpersoner

Stödlinjen för transpersoner är en nationell stödtelefon för den som utsatts för våld i nära relationer eller sexuellt våld. Linjen riktar sig till transpersoner, inklusive ickebinära och personer med transerfarenhet. Även närstående och yrkesverksamma är välkomna att ringa.

ungarelationer.se

Ungarelationer.se ger stöd och information till dig upp till 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare.

Västmanland - BOJ (brottsofferjouren.se)

Brottsofferjouren ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Brottsutsatta kan vara anonyma i kontakt med Brottsofferjouren och stödet är kostnadsfritt.

 

 

Utövat våld

Du som lever eller har levt i en relation där ditt beteende kan ha skrämt, kränkt, sårat eller skadat dina närstående, psykiskt eller fysiskt, kan få stöd och behandling för att ändra ditt sätt att vara.

Känner du igen dig i något av det här?

 • Har du tappat kontrollen över dig själv någon gång så att någon i din närhet känt sig rädd eller illa till mods?
 • Upplever din partner eller barn att du kontrollerar dem och begränsar deras frihet på ett sätt som gör det svårt för dem?
 • Har du varit fysisk eller psykiskt våldsam mot någon som står dig nära?
 • Du har inte använt våld men känner rädsla för att det ska ske?
 • Du är orolig för att barnen ska fara illa utifrån något av ovanstående?

Alla är välkomna oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Det kostar ingenting att få hjälp och stöd av oss och personalen har tystnadsplikt.

Vuxenenheten
Telefon: 0224-749630

E-post: vuxenenheten@sala.se

Telefontider:

Måndag: 13.00-14.30
Tisdag:    09.00-11.00
Onsdag:   09.00-11.00
Torsdag:  13.00-14.30
Fredag:     09.00-11.00

Stöd på öppenvårdsmottagning för vuxna

Du kan få fem samtal utan att vi behöver dokumentera eller registrera det vi pratar om. Vi har personal som har stor kunskap om våld och kan vara ett stöd för den som vill ändra sitt beteende.

E-post: oppenvardsmottagningen@sala.se

Barn och ungdomsenheten
Telefon:  0224-74 96 20

Telefontider:

Måndag: 09.00- 16.00
Tisdag:    09.00-16.00
Onsdag:  13.00-16.00
Torsdag:  09.00-16.00
Fredag:    09.00 -16.00

Stöd på öppenvårdsmottagning för barn och unga från 15 år
Telefon:  0224-74 96 60
E-post: 
familjeteamet@sala.se

Du kan få fem samtal utan att vi behöver dokumentera eller registrera det vi pratar om. Vi har däremot anmälningsskyldighet vilket betyder att om vi blir oroliga för ett barns situation ska vi enligt lag rapportera oron till socialtjänstens myndighetshandläggare.
Vi har personal som har stor kunskap om våld och hur det är att vara utsatt. 

 

VAS (valjattsluta.se)

Välj att sluta är en nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende mot dina närstående.

ungarelationer.se

Ungarelationer.se ger stöd och information till dig upp till 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare.

 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck

Med hedersrelaterat våld och förtryck menas all slags fysiskt och psykiskt våld som du kan bli utsatt för av föräldrar, syskon eller andra släktingar. Det kan till exempel handla om att de begränsar vad du ska ha på dig, vem du får umgås med, vilka ämnen i skolan du får delta i, eller vem du ska gifta dig med.

Känner du igen dig i något av det här?

 • Får du inte ha pojkvän eller flickvän?
 • Pressas eller tvingas du till att gifta dig mot din vilja?
 • Får du inte bestämma över dig själv, över din framtid och ditt liv?
 • Får du inte bestämma själv vilka kläder du ska ha på dig?
 • Får du inte gå ut själv? 
 • Får du inte delta i vissa skolämnen, till exempel idrott?
 • Utsätts du för våld eller hot?
 • Har du hotats att föras ut ur Sverige mot din vilja?
 • Förväntas du vänta med sex tills du gifter dig?
 • Riskerar du att bli utfryst eller bestraffad om du inte gör som din familj, släkt, grupp eller andra i din närhet vill?
 • Riskerar du att utsättas för, eller har utsatts för könsstympning?
 • Förväntas du övervaka eller kontrollera dit syskon eller någon annan familjemedlem eller släkting?

Då kan du vara utsatt för ett eller flera brott som går under begreppet hedersrelaterat våld och förtryck. Du är inte ensam! Hjälp finns att få!

Vuxenenheten
Telefon: 0224-74 96 30

E-post: vuxenenheten@sala.se

Telefontider:

Måndag: 13.00-14.30
Tisdag:    09.00-11.00
Onsdag:   09.00-11.00
Torsdag:  13.00-14.30
Fredag:     09.00-11.00

Vid akut behov av stöd och hjälp under dagtid när mottagningstelefonen är stängd, ring Kontaktcenter
Telefon: 0224- 74 70 00. 

Stöd på öppenvårdsmottagning för vuxna

Du kan få fem samtal utan att vi behöver dokumentera eller registrera det vi pratar om. Vi har personal som har stor kunskap om våld och hur det är att vara utsatt. 

E-post: oppenvardsmottagningen@sala.se

Barn och ungdomsenheten
Telefon:  0224-74 96 20

Telefontider:

Måndag: 09.00- 16.00
Tisdag:    09.00-16.00
Onsdag:  13.00-16.00
Torsdag:  09.00-16.00
Fredag:    09.00 -16.00


Stöd på öppenvårdsmottagning för barn och unga från 15 år
Telefon:  0224-74 96 60
E-post: 
familjeteamet@sala.se

Du kan få fem samtal utan att vi behöver dokumentera eller registrera det vi pratar om. Vi har däremot anmälningsskyldighet vilket betyder att om vi blir oroliga för ett barns situation ska vi enligt lag rapportera oron till socialtjänstens myndighetshandläggare.
Vi har personal som har stor kunskap om våld och hur det är att vara utsatt. 

Efter kontorstid kontakta Socialjouren
Telefon: 021-39 20 66

 Socialjouren

Centrum mot hedersrelaterat våld (CMHV)
Telefon: 021-39 87 62

Telefontid: Måndag till fredag 10.00-15.00

E-post: cmhv@vasteras.se

 

Somaya kvinno– och tjejjour
Telefon: 020-81 82 83

Somaya stödjour

 

 

Anhörig, närstående eller kollega till någon som utsätts för våld

Att ana eller veta att någon man känner utsätts för våld skapar ofta frustration. Man vill hjälpa, men vad kan du som anhörig, närstående eller kollega göra?

Lyssna på den våldsutsattas berättelse, ifrågasätt inte det hen berättar för dig. Den som utsätts för våld känner ofta skuld och skam. Sådana känslor förstärks om du ifrågasätter hens handlande. Var tydlig med att du inte överger din vän även om hen väljer att fortsätta relationen med den som gör hen illa. Visa på att du kommer finnas där om hen behöver hjälp, stanna kvar. Bryt isoleringen och fortsätt att räkna med din vän. Ta kontakt även om hen drar sig undan (till exempel aldrig kan komma när du bjuder in, föreslår aktiviteter, är avvisande när du hör av dig).

Du som känner någon som utsätts är också välkommen att kontakta oss. Du kan kontakta oss och vara anonym, då ska du inte uppge ditt namn eller namnet på den person du är orolig för. Personalen har tystnadsplikt. 

Vuxenenheten
Telefon: 0224-74 96 30

E-post: vuxenenheten@sala.se

Telefontider:

Måndag: 13.00-14.30
Tisdag:    09.00-11.00
Onsdag:   09.00-11.00
Torsdag:  13.00-14.30
Fredag:     09.00-11.00

 

 

Sexköp

Du som köper sexuella tjänster kan få hjälp och rådgivning för att sluta genom behandlingsenheten KAST (köpare av sexuella tjänster). Du kan vara anonym, besöken är kostnadsfria och personalen har tystnadsplikt.

Du kan vända dig till KAST-mottagningen om du:

 • köper sexuella tjänster
 • har funderingar kring sexköp

Du kan få samtalsstöd och rådgivning via telefon, e-post eller besök hos oss. KAST-mottagningen erbjuder individuella stödsamtal.

Är du anhörig är du också välkommen att höra av dig.

För att få hjälp kan du vända dig till KAST-mottagningen på Centrum mot våld (CMV).

Ring 021-39 37 10, måndag till fredag klockan 13.00–14.30 eller mejla till cmv@vasteras.se ​​​​​​så kontaktar vi dig.

 

 

Individ och familj
0224-74 70 00 (växel) vardomsorg@sala.se