StartJämför service, kvalitet i verksamheter
Informationstjänst
Publicerad 2020-01-28
Uppdaterad 2022-03-07 13:42

För kommunens kvalitetsredovisning använder vi bland annat ett antal etablerade och nationella mätningar, däribland : Kommunens Kvalitet i Korthet från SKR, SCBs Medborgarundersökning (vartannat år), Svensk näringslivsranking och tidningen Fokus årliga mätning Bäst att bo.

Svenskt Näringslivs ranking

Svenskt Näringslivs ranking: Företagsklimat

Tidningen Fokus: Bäst att leva (tidigare Bäst att bo)

Tidningen Fokus: Bäst att leva 2019

Tidningen Fokus: Bäst att bo 2018

Öppna data (SKR) - nyckeltal

Öppna data (Sveriges kommuner och regioner)