StartUppleva och göraFöreningar, föreningslivUtbildningsbidrag till föreningar
Självservice
Publicerad 2017-02-03
Uppdaterad 2024-04-09 16:16

Ansökan om utbildningsbidrag ska lämnas in till Kultur och fritid senast 2 månader efter kursens slut.

 

Om tjänsten

Kultur och fritid ger stöd och bidrag till föreningslivet i Sala.

Bidragen avser att vara ett visst ekonomiskt stöd till föreningarnas olika aktiviteter och ska stimulera till att bedriva en så mångskiftande verksamhet som möjligt. Utbildningsbidraget avser att stödja föreningens ledarutbildning för de egna medlemmarna, som under året uppnår en ålder av minst 13 år. Utbildningsbidrag för domarutbildning ges endast till ungdomsdomarkurser.

Utbildningen ska syfta till ledarskap vad gäller ungdoms-, styrelse- eller funktionärsarbetet för föreningen. Bidrag utgår till kurser som omfattar minst 6 kurstimmar om 40 minuter. Utbildning som förläggs lokalt får delas upp på flera kurstillfällen.

Kurser förlagda utom Norden godkänns inte för bidrag. 

Ansök via länken. Om det inte fungerar så finns även en blankett: Blankett för utskrift (PDF)

Bidragsbestämmelser - broschyr

Villkor

Föreningen skall ha sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet inom Sala kommun. Bidrag ges inte till föreningar som erhåller lokala bidrag från Svenska kyrkan eller Region Västmanland.

Avgifter

Att ansöka om utbildningsbidrag är kostnadsfritt.

Ersättning

Bidrag utgår med 75 % av kurskostnaden och är maximerat per förening och år. Bidraget baseras på antalet bidragsberättigade medlemmar enligt följande: 15-35 medlemmar = 2 500 kr, 36-75 medlemmar = 5 000 kr, 76-150 medlemmar = 7 500 kr, 151-300 medlemmar = 10 000 kr, 301-450 medlemmar.