StartAlla föreningsbidragExtra föreningsbidrag till pensionär- och handikappföreningar
Självservice
Publicerad 2017-02-03
Uppdaterad 2024-04-10 11:12

Föreningen ska vara beviljad generellt föreningsbidrag för föreningar med social inriktning. För mer information och ansökan om bidrag för föreningar med social inriktning se Relaterade tjänster. 

 

Om tjänsten

Kultur och fritid i Sala lämnar bidrag till föreningar verksamma i Sala kommun. Projektbidraget avser att stödja pensionärsföreningarna i deras friskvårdsarbete.

Bidragsbestämmelser - broschyr

Villkor

Pensionärsföreningar som är verksamma i Sala kommun.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Ersättning

Bidragets storlek bedöms utifrån följande faktorer:

* Vad projektet syftar på
* Vilken målgrupp föreningen vill nå
* Vilken typ av aktivitet föreningen bedriver
* När verksamheten bedrivs
* Vilka föreningen samarbetar med.