StartSjälvserviceKommunalt bidrag för studieförbund - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-02-03
Uppdaterad 2024-01-05 08:31
 

Om tjänsten

Bidraget avser att stödja studieförbund med verksamhet i Sala kommun. Sala kommuns stöd till studieförbunden är uppdelade i 80/20. 80 % är ett verksamhetsbidrag och 20% är ett utbildningsbidrag.

80 % av bidraget är stöd till genomförd och inrapporterad verksamhet genomförd i Sala kommun föregående år baserat på deltagartimmar. Det handlar om studieförbundens grunduppdrag såsom studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram. Sala kommuns stöd till folkbildningen syftar till att

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
  • Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

20% är ett utbildningsbidrag och fördelas procentuellt per antal deltagare per heldagsutbildning för medlemsorganisationer och samverkande organisationer. 1 deltagare och heldagsutbildning genererar 1 poäng. Sala kommun vill se en lokal prägel med Utbildningsbidraget syftar till att:

  • stärka och bidra till att utveckla Salas lokala föreningsliv
  • stärka och bidra till att utveckla Salas kulturutbud
Ansökan skall vara kultur- och fritidskontoret tillhanda senast den 2 maj

Bidragsbestämmelser - broschyr

Föreningsbidrag - Bestämmelser för föreningar i Sala kommun

Villkor

Bidraget avser att stödja studieförbund med verksamhet i Sala kommun.

Följande handlingar ska bifogas:
- verksamhetsberättelse
- bokslut
- revisionsberättelse
- kommunsammandrag från SCB
- samt för att erhålla utbildningsbidrag; redovisning av genomförd utbildning.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se