StartOmsorg och hjälpHjälp i hemmetServiceinsatser inom hemtjänsten, val och omval av utförare - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-06-14
Uppdaterad 2023-09-29 12:49

Ansök

Fyll i de uppgifter som efterfrågas i formuläret och ange det företag du väljer som utförare av de serviceinsatser som du beviljats. Det är viktigt att det företag du väljer är godkänt och har avtal med Sala kommun.

 

Om tjänsten

Du har möjlighet att välja vilken utförare som skall utföra de serviceinsatser inom hemtjänsten som du beviljats. Valbara utförare är företag som godkänts att delta i valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem och som har avtal med Sala kommun samt den kommunala hemtjänsten.

Du har också alltid möjlighet att göra omval av utförare och du behöver inte ange anledning till varför du väljer om.

De företag som är godkända och har tecknat avtal med Sala kommun är:

  • Tompas Städ & Allservice
  • Pernillas Alltjänst i Sala AB

Villkor

Blanketten används av dig som beviljats serviceinsatser inom ramen för ett beslut om hemtjänst och som vill utnyttja din möjlighet att välja eller välja om utförare av insatserna.

Avgifter

Servicetjänsterna kostar 0-434 kr per timme beroende på din inkomst, oavsett vilken utförare du väljer. Du betalar bara för de timmar du utnyttjar.

Äldreomsorg
0224-74 70 00 (växel) vardomsorg@sala.se