StartOmsorg och hjälpÄldreRiksfärdtjänst - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-10-02
Uppdaterad 2023-12-20 14:00
 

Om tjänsten

Färdtjänst är en färdtjänstresa inom den egna folkbokföringskommunen. För att få använda färdtjänst måste du först skicka in en ansökan.

Kollektivtrafikmyndigheten i Västerås, Region Västmanland, handlägger din ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst och svarar på frågor om tjänsten.

Sala kommun är ansvarig för taxa och riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst samt taxan för färdtjänst.

Notera att all handläggning sker hos Kollektivtrafikmyndigheten och att Region Västmanland numera är personuppgiftsansvarig.

Tjänsten är reglerad i lag

Tjänsten är reglerad av kommunen

Villkor

Avgifter

Vid resa med riksfärdtjänst ska den resande betala en egenavgift som motsvarar normala reskostnader med allmänna kommunikationer. Avgiften tas ut i samband med resans genomförande.