StartRegion Västmanland - Färdtjänst
Kontakt (övrigt)
Publicerad 2019-09-18
Uppdaterad 2023-01-23 08:02

Region Västmanlands kollektivtrafikförvaltning handhar ansökningar och besvarar frågor om färdtjänst för boende i Sala kommun.

Besöksadress: Region Västmanland Regionhuset 721 89 Västerås

Kontakt: Region Västmanland
Kontaktadress: Region Västmanland Regionhuset 721 89 Västerås
Telefon: 021- 17 54 17
E-post: region@regionvastmanland.se

Tjänster

Ansök om färdtjänst 

Färdtjänst är en färdtjänstresa inom den egna folkbokföringskommunen. För att få använda färdtjänst måste du först skicka in en ansökan. Hur du ansöker beror på vilken kommun du bor i.

Ansök om riksfärdtjänst 

Riksfärdtjänst är en färdtjänstresa utanför den egna folkbokföringskommunen. För att få använda riksfärdtjänst måste du först skicka in en ansökan. Hur du ansöker beror på vilken kommun du bor i.

Resor till dagvård eller daglig verksamhet 

För att beställa resor till dagvård eller daglig verksamhet ska du som bor i Västerås eller Sala kommun skicka in en särskild blankett till Region Västmanland.

Resor till och från arbete eller studier 

För att få arbetsresor med färdtjänst ska du som bor i Västerås eller Sala kommun skicka in ett arbetsintyg till Region Västmanland. Behöver du fritidsresor vid studier på annan ort krävs studieintyg.

Resor till och från korttidsboende 

Region Västmanland ansvarar för resor till och från korttidsboende i Sala och Västerås kommuner.

Beställ färdtjänstresa 

Om du bor i Hallstahammar, Sala, Surahammar eller Västerås kommun kontaktar du Region Västmanland för att beställa färdtjänstresa.