StartTrafik och resorTrafik och gatorGångfartsområde - Guide
Självservice
Publicerad 2017-09-19
Uppdaterad 2021-02-17 08:03

Om tjänsten

Blandningen av olika trafikantgrupper i ett gångfartsområde kan av många upplevas som att det känns rörigt och att det är svårt att veta vad som gäller. Därför vill Tekniska kontoret vid Sala kommun passa på att påminna om vad som gäller.

På ett gångfartsområde är det under vissa förutsättningar tillåtet att framföra fordon, och med fordon avses i det här fallet även cykel. Hastigheten för fordonen får i gångfartsområden inte överstiga gångfart.

Gångfartsområde - Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. Du får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. Du som är förare har väjningsplikt mot gående.Förenklat kan man säga att den långsammaste fotgängaren, är den som sätter gränsen för fordonens hastighet (krypfart).

På ett gångfartsområde så har fordonsförare väjningsplikt mot gående, högerregeln gäller och alla trafikslag ska samsas på de gåendes villkor.

Det här är ett sätt att binda samman två olika områden på ett estetiskt tilltalande sätt och fordonsförare måste förhålla sig till de villkor som gäller på ett gångfartsområdet.

Ett gångfartsområde är inte uppdelat på körbana och trottoar och parkering är enbart tillåtet på anvisade platser. Det ska också vara tydligt markerat var ett gångfartsområde börjar och slutar. Vägmärket som markerar detta talar också indirekt om att det är gångfart som gäller i området och det är något som varje förare är skyldig att känna till.

Några planer på att förändra gångfartsområdet finns i nuläget inte. 

Det handlar om att både fotgängare och fordonstrafikanter måste vänja sig vid den här typen av miljöer. Gångfartsområden är bra ur en trafiksäkerhetshöjande aspekt då ett gångfartsområde är utformat så att man ska titta mer på sina medtrafikanter, än vägmärken och vägmarkeringar.