StartTrafikanordningsplan - ansökan
Självservice
Publicerad 2022-06-02
Uppdaterad 2024-05-31 11:24

Om du ska utföra något arbete på eller i anslutning till kommunens gator och vägar samt allmän platsmark behöver du ansöka om en trafikanordningsplan (TA-plan). Information om vad som gäller kring TA-plan finns i dokumentet ” Anvisningar för trafikanordningsplan i Sala kommun”.

Tillsammans med ansökningsblanketten bifogas en skiss som illustrerar hur man planerar att säkerställa miljön för både personal och trafikanter. Med trafikanter avses gående, cyklister, kollektiv- och övrig trafik.

Om arbetet innebär grävning behöver du även ett grävtillstånd. Läs mer om grävtillstånd.  

 

 

Om tjänsten

En trafikanordningsplan (även kallad TA-plan) ska alltid sökas då ett arbete ska göras på eller i anslutning till kommunens gator och vägar samt allmän platsmark. Gator och vägar innefattar förutom bilvägar även parkering, gågata, trottoar, gång- och cykelväg. Arbetet kan innebära allt från grävarbete till fönsterputsning eller trädbeskärning. 

En TA-plan innehåller fakta om ett arbete och hur det ska märkas ut. Den är till för att skapa en säker trafikmiljö under arbetets gång, för både personal och medtrafikanter.

Observera att vid arbete på allmän platsmark så ska även tillstånd sökas för upplåtelse av allmän platsmark. Mer information om detta finner du här.   

Såhär ansöker du

Ansökan görs på blanketten ovan tillsammans med en skiss och skickas till samhallsbyggnad@sala.se. Ansökan om TA-plan ska inkomma senast 5 arbetsdagar innan planerad start för arbetet.

TA-planen ska innehålla en skiss som beskriver vilken typ av skyltar, avstängningar och vägmärken som kommer användas. Skissen bör vara framtagen digitalt.

När en ansökan om TA-plan görs tillsammans med ett grävtillstånd skickas skissen i stället tillsammans med blanketten ”Ansökan om grävtillstånd”.   

Relaterade kategorier