StartNäringsliv och arbeteTillstånd, regler och tillsynTobaksvaror, försäljning elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare – Anmälan
Självservice
Publicerad 2023-06-15
Uppdaterad 2023-06-20 08:57
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Den som vill sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmäla detta till kommunen.

Till anmälan ska bifogas ett egenkontrollprogram.

Kommunen tar ut en årlig avgift för tillsyn.

Miljöenheten
0224-74 70 00 alkoholtobak@sala.se