StartTobaksvaror, försäljning - Anmälan
Självservice
Publicerad 2016-05-06
Uppdaterad 2021-09-08 12:04
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

I anmälan ska du lämna uppgifter som kommunen behöver för sin tillsyn, bland annat namn på den som är ansvarig för verksamheten och firmans namn och organisationsnummer. 

Till anmälan om tobaksförsäljning ska du bifoga ett program för egenkontroll med beskrivning av vilka rutiner verksamheten har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda.

 

Om tjänsten

Den som vill bedriva försäljning av tobaksvaror måste enligt tobakslagen göra en anmälan till kommunen innan försäljningen startar. Syftet är att förhindra att minderåriga köper tobak och att begränsa tobakens skadeverkningar.

OBS! Denna tjänst använder en extern tjänst som snart även kommer göra det möjligt att signera formuläret med e-legitimation innan du skickar in för registrering. Tills vidare kan du fylla i formuläret på datorn, skriva ut, signera för hand och skicka in via vanlig post.

Du kan även kontakta handläggaren för att få en blankett hemskickad.

Villkor

Butiker och kiosker.

Avgifter

Kommunen ansvarar för tillsynen över den som bedriver anmälningspliktig verksamhet med tobaksvaror. För tillsynen tar kommunen ut en årlig avgift enligt tobakslagen. För utförliga priser, se dokumentbilagan "Avgifter enligt Alkohollagen 2010:1622 samt Tobakslagen" (pdf; 500kB).