StartTobaksvaror, försäljning, partihandel - Ansökan
Självservice
Publicerad 2023-06-15
Uppdaterad 2023-06-15 11:12
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Miljöenheten
0224-74 70 00 alkoholtobak@sala.se