StartTobaksfria nikotinprodukter, försäljning - Anmälan
Självservice
Publicerad 2022-07-20
Uppdaterad 2023-09-05 10:33
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Den som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter måste enligt "Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter" göra en anmälan till kommunen innan försäljningen startar. Syftet är att förhindra att minderåriga köper tobaksfria nikotinprodukter och att begränsa nikotinets skadeverkningar.

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter började gälla 1 augusti 2022.

Tobaksfria nikotinprodukter dekal 18 år

Dekal: 18 år vid köp av tobaksfria nikotinprodukter

Villkor

Avgifter

Kommunen ansvarar för tillsyn. För tillsynen tar kommunen ut en avgift.

Alkohol- och tobakshandläggare
0224-74 70 00 (växel) alkoholtobak@sala.se