StartSjälvserviceTobaksvaror, försäljning elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare – Anmälan
Självservice
Publicerad 2023-06-15
Uppdaterad 2024-01-24 16:32
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Den som vill sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmäla detta till kommunen innan försäljningen får starta. Anmälan ska innehålla verksamhetens egenkontrollprogram.

Villkor

Avgifter

Kommunen ansvarar för tillsyn. För tillsynen tar kommunen ut en avgift.

Miljöenheten
0224-74 70 00 alkoholtobak@sala.se