StartSjälvserviceBeslut, vård- och omsorgsrelaterade avslag - Överklaga
Självservice
Publicerad 2016-07-06
Uppdaterad 2023-01-19 11:11

Om tjänsten

Om du vill överklaga ditt beslut (helt eller delvis) kan du få hjälp med detta av den handläggare som fattat beslutet. Överklagan skall ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Vård och omsorg.

För att överklagandet skall kunna prövas måste det ha inkommit till Kommunstyrelsens förvaltning inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid skickas det vidare till Förvaltningsrätten om Kommunstyrelsen/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt.

Överklagan måste vara skriftlig och innehålla följande:

  • Ditt namn
  • Ditt personnummer
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • Ange vilket beslut du överklagar
  • Ange varför du tycker att beslutet är oriktigt
  • Ange även önskad ändring
  • Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning

Glöm inte att din överklagan måste vara undertecknad av dig. Om något är oklart eller om du vill ha hjälp att överklaga beslutet kan du vända dig till den som fattat beslutet.

 

Äldreomsorg
0224-74 70 00 (växel) vardomsorg@sala.se