StartSjälvserviceTobaksvaror, försäljning, detaljhandel - Ansökan
Självservice
Publicerad 2016-05-06
Uppdaterad 2024-05-30 15:47
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Den som vill sälja tobak och liknande produkter till konsumenter måste enligt "Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter" ansöka om tillstånd från kommunen. 

 

Villkor

Om kommunens prövning

Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror till konsumenter ska visa att han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden, och omständigheter i övrigt, är lämplig att utöva verksamheten. När en juridisk person ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i den juridiska personen utreds. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagsdelägare. Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden samt Polismyndigheten kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder lämpligheten.

Avgifter

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för sin prövning av ansökan om tillstånd. Kommunen ansvarar för tillsyn. För tillsynen tar kommunen ut en avgift.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se