Nyhet
Publicerad 2024-06-03
Uppdaterad 2024-06-03 16:46

Vi är glada att kunna dela med oss av spännande nyheter och initiativ som bidrar till att höja kvaliteten i våra förskolor.

Samarbete med Uppsala universitet

Torsdagen den 23 maj inledde förskolorna i Sala ett samarbete med Uppsala universitet genom en uppdragsutbildning. Kursen fokuserar på undervisning enligt skollagen och förskolans läroplan. Kursen ska även stärka vår pedagogiska verksamhet.

Kursen erbjuder en djupdykning i forskning och teoretiska perspektiv, och hjälper oss att se undervisningen som en målstyrd process. Vi får också möjlighet att reflektera över vår yrkesroll och det ansvar som läroplanen lägger på förskollärare och rektorer. Detta samarbete är ett viktigt steg för att säkerställa att våra medarbetare alltid är väl rustade för att möta barnens behov på bästa möjliga sätt.

"Tillsammans skapar vi en positiv och framåtsyftande miljö för våra barn att växa och utvecklas i." - Jeanette Westin, rektor

 Kompetensutvecklingsdag med fokus på digitalisering

Fredagen den 24 maj hade förskolorna i Sala kommun en inspirerande kompetensutvecklingsdag med Fredrik Söderlund, utvecklare för digitaliseringen i Västerås Stads förskolor. Vi fick följa med på en digital resa där Fredrik visade hur vi kan använda digitala verktyg i vår vardag för att förbättra undervisningen. Han visade på konkreta sätt att använda digitala verktyg som komplement till de befintliga metoder som används idag, alltid med ett tydligt syfte i åtanke.

Under dagen diskuterade vi också begreppet "adekvat". Vad innebär det att utveckla adekvata färdigheter hos barnen? Hur säkerställer vi likvärdighet i undervisningen mellan olika förskolor, avdelningar och grupper? Vi reflekterade över våra styrdokument och hur vi kan se på demokrati ur barnens perspektiv. Dessutom pratade vi om hur vi skapar och stärker viktiga sociala relationer i förskolan.

Framåtsyftande arbete och visioner

Vi är övertygade om att detta arbete kommer att ha en positiv inverkan på våra förskolor. Genom att ständigt utveckla och förbättra vår pedagogik, med stöd av forskning och innovativa metoder, kan vi skapa en ännu bättre och mer stimulerande miljö för våra barn. Vårt mål är att varje barn i vår kommun ska få en trygg, rolig och lärorik tid i förskolan.

Tillsammans skapar vi en positiv och framåtsyftande miljö för våra barn att växa och utvecklas i.

Kontakt

Jeanette Westin, Rektor Klockarbo, Salbo och Sätrabrunn förskola.
0224- 74 80 67 jeanette.westin@sala.se