Nyhet
Publicerad 2024-01-09
Uppdaterad 2024-01-09 10:08

Alla som bor och verkar inom kommunen har ett ansvar att hantera och möta olika typer av kriser. Oavsett om det är naturkatastrofer, olyckor, eller andra oväntade händelser. Det handlar inte bara om att reagera på en kris när den inträffar, utan också att förebygga, förutse och planera för att minimera dess påverkan.

Krisberedskap handlar om att vara förberedd och organisera oss så att vi kan möta olika typer av kriser och situationer som kan uppstå. Genom att vara förberedda kan vi minska risken för skador och bidra till en snabbare återhämtning.

Vad är krisberedskap?

Krisberedskap innebär att vi som samhälle är redo att hantera och möta olika typer av kriser, oavsett om det är naturkatastrofer, olyckor, eller andra oväntade händelser. Det handlar inte bara om att reagera på en kris när den inträffar, utan också att förebygga, förutse och planera för att minimera dess påverkan.

Gemensamt ansvarstagande

Krisberedskap är ett gemensamt ansvarstagande där både kommunen, invånarna och lokala organisationer spelar en viktig roll. Vi uppmanar alla att vara delaktiga i krisberedskapsarbetet genom att hålla sig informerade och förbereda sig för att vara beredda på att agera när det behövs.

Din roll vid kriser

Hur förberedd du själv är påverkar hur Sverige kan klara en kris. Ju fler som kan klara sig själva en tid, desto bättre kan myndigheter och organisationer fokusera på att hjälpa dem som har svårast att klara sig själva, exempelvis äldre eller sjuka personer. Alla andra behöver klara sig utan samhällets stöd i minst en vecka. På så sätt är du är en del av Sveriges beredskap.

Hur kan du förbereda dig?

  • Förbered en nödutrustning. Ha en väska med grundläggande förnödenheter som vatten, mat, första hjälpen-kit, ficklampa och extra kläder. Väskan ska du vara redo att ta med dig vid behov.
  • Håll dig informerad. Följ lokala nyheter, Sala kommuns webbplats sala.se och information från myndigheter för att vara informerad om potentiella risker och kriser.
  • Förbered dig tillsammans med andra. Engagera dig i lokala föreningar, en frivillig försvarsorganisation eller lär känna dina grannar bättre. På så vis kan du höja din beredskap och samtidigt göra viktiga insatser i olika situationer.
Krislåda fylld med livsmedel och andra produkter.
Foto: Thomas Henrikson, MSB.

Trygghetspunkter i Sala kommun

Sala kommun har etablerat trygghetspunkter på fyra platser i kommunen. Dessa punkter är utformade för att vara platser där invånare kan samlas och få stöd vid behov. Var noga med att känna till var trygghetspunkterna finns och håll dig uppdaterad vid en kris för att veta om trygghetspunkterna öppnas.

Trygghetspunkter i Sala kommun

Håll dig uppdaterad om krisberedskap

På vår webbplats hittar du information om krisberedskap generellt, men även viss specifik information som rör vår kommun: Krisberedskap i Sala kommun

Viktig information från myndigheter

Krisinformation.se

Förbered dig för kris - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Relaterade kategorier