StartFrågor och svar om eldningsförbud
Informationstjänst
Publicerad 2021-10-25
Uppdaterad 2024-04-18 13:34

Normalt är det kommunen som beslutar om eldningsförbud i den egna kommunen. Sala kommun har organiserat sin räddningstjänst tillsammans med Heby kommun, i Räddningstjänsten Sala-Heby. Räddningschefen fattar beslut om eldningsförbud i Sala kommun.

Länsstyrelsen kan besluta om regionala eldningsförbud som gäller i delar av länet eller i hela länet.

Länsstyrelsen kan också besluta om ett generellt eldningsförbud vid exempelvis extremt hög brandrisk och om långvarig torka råder, omfattande bränder uppstår eller om länet och landets skogsbrandsresurser är ansträngda. Förbudet och de föreskrifter som Länsstyrelsen beslutar om vid generellt förbud gäller då oavsett vilka lokala föreskrifter som kommunerna tagit fram.

Ett eldningsförbud kan vara ett normalförbud eller ett totalförbud. Räddningstjänsten meddelar om det blir ett totalt eldningsförbud.

Frågor och svar vid eldningsförbud

Tillåtet vid normalförbud*:
Ja

Tillåtet vid totalförbud*:
Nej

Tillåtet vid normalförbud*:
Ja

Tillåtet vid totalförbud*:
Nej

Tillåtet vid normalförbud*:
Ja

Tillåtet vid totalförbud*:
Nej

Tillåtet vid normalförbud*:
Ja

Tillåtet vid totalförbud*:
Nej

Tillåtet vid normalförbud*:
Ja

Tillåtet vid totalförbud*:
Nej

Tillåtet vid normalförbud*:
Nej

Tillåtet vid totalförbud*:
Nej

Tillåtet vid normalförbud*:
Nej

Tillåtet vid totalförbud*:
Nej

Tillåtet vid normalförbud*:
Nej

Tillåtet vid totalförbud*:
Nej

Tillåtet vid normalförbud*:
Nej

Tillåtet vid totalförbud*:
Nej

Tillåtet vid normalförbud*:
Ja (förutsätter fastighetsägarens medgivande)

Tillåtet vid totalförbud*:
Ja (förutsätter fastighetsägarens medgivande)

Tillåtet vid normalförbud*:
Nej

Tillåtet vid totalförbud*:
Nej

Tillåtet vid normalförbud*:
Nej

Tillåtet vid totalförbud*:
Nej

Tillåtet vid normalförbud*:
Nej

Tillåtet vid totalförbud*:
Nej

Tillåtet vid normalförbud*:
Ja

Tillåtet vid totalförbud*:
Ja

Tillåtet vid normalförbud*:
Ja, men fimpen ska tas om hand, inte hamna i naturen.

Tillåtet vid totalförbud*:
Ja, men fimpen ska tas om hand, inte hamna i naturen.

Tillåtet vid normalförbud*:
Ja

Tillåtet vid totalförbud*:
Ja

Tillåtet vid normalförbud*:
Nej

Tillåtet vid totalförbud*:
Nej

Tillåtet vid normalförbud*:
Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.

Tillåtet vid totalförbud*
Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.

Tillåtet vid normalförbud*:
Nej

Tillåtet vid totalförbud*:
Nej

Tillåtet vid normalförbud*:
Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.

Tillåtet vid totalförbud*
Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.

Tillåtet vid normalförbud*:
Nej

Tillåtet vid totalförbud*
Nej

Tillåtet vid normalförbud*:
Nej

Tillåtet vid totalförbud*
Nej

Tillåtet vid normalförbud*:
Ja, men var aktsam om omgivning och var gnistor kan hamna.

Tillåtet vid totalförbud*
Ja, men var aktsam om omgivning och var gnistor kan hamna.

Tillåtet vid normalförbud*:
Ja, men var aktsam om omgivning och var gnistor kan hamna.

Tillåtet vid totalförbud*
Ja, men var aktsam om omgivning och var gnistor kan hamna.

 

*Kommunen och länsstyrelsen kan vid behov föreskriva om särskilda åtgärder och förbud för att förebygga brand.

** Grillning/matlagning i egen trädgård är ej tillåtet om tomten är så nära skog att eld lätt kan spridas till skog.

Räddningstjänsten Sala-Heby
0224-74 70 00 (växel - under kontorstid), 0224-74 78 80 (mediakontakt) raddningstjansten@sala.se

Relaterade kategorier