StartInformation vid kris
Informationstjänst
Publicerad 2021-11-26
Uppdaterad 2021-11-26 15:16

Kommunens primära kommunikationskanaler vid kris.

Krisinformation.se

Vid en större kris samverkar flera myndigheter och organisationer. Det kan vara svårt att veta vem som kan svara på dina frågor.

krisinformation.se kan du se hur samhället hanterar kriser. Där hittar du även samlad och aktuell information vid en kris eller större händelse.

113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan man ringa om man vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan även ringa 113 13 för att lämna information.

Viktigt meddelande till Allmänheten (VMA)

VMA kan varna på flera sätt

  • Genom varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) som ljuder med en sju sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad under minst två minuter.
  • Varning genom ett talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området.
  • Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som är adressregistrerade i det drabbade området. VMA via SMS är en kompletterande tjänst. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas.

Lär dig mer om VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Relaterade kategorier