StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningKonsekvenser av den havererade tågtrafiken
Pressmeddelande 2022-09-01
Logotyp
Publicerad 2022-09-01
Uppdaterad 2022-09-01 13:33

Som skolchef i Sala kommun vill jag starkt understryka kommunstyrelsens skrivning till Regionstyrelsen; ”Angående den havererade tågtrafiken mellan Sala och Norrköping”, underskriven av kommunalrådet 16 augusti 2022.

Förskolan och skolan är viktiga samhällsfunktioner och Sala kommun är starkt beroende av att pendlingsmöjligheterna upprätthålls och att driftssäkerheten är hög. Utbildningen har ett stort avgörande samhällsvärde i sig, men utgör också en förutsättning för att vårdnadshavare ska kunna gå till sina respektive arbeten.

Den senaste tidens driftsstörningar får mycket stor betydelse för skolans verksamhet på kort, medellång och lång sikt.

Det gäller såväl elever som personal. Elever som valt utbildning i annan kommun, måste kunna känna tillit till att angivna tidtabeller hålls och att det finns sittplatser i fordonen.

Vi har många inpendlande förskollärare och lärare som av exempelvis familjeskäl känner sig förhindrade att bosätta sig i Sala. Denna grupp är helt avgörande för Sala kommuns möjligheter att upprätthålla verksamheten.

Skolans personal har ansvar för barn- och elevgrupperna och måste ha möjlighet att komma i tid till jobbet. De mer eller mindre systematiska driftsstörningar som pågått under senare tid, äventyrar elevernas lagstadgade rätt till undervisning.

Många lärare och andra anställda i skola och förskola nödgas idag att pendla med bil, vilket får stora privatekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Flera medarbetare har aviserat att de söker nya jobb på grund av de försämrade och osäkra pendlingsmöjligheterna.

På lång sikt påverkar det också starkt möjligheterna att rekrytera personal. 

Det är därför av oerhörd vikt att pendlingsmöjligheterna förbättras och på sakliga grunder är trygga och säkra. Nuvarande situation är helt oacceptabel.

Anna Wiklund
Skolchef, Sala kommun

Mer information