StartGrundskolor i Sala kommun
Informationstjänst

Grundskolor i Sala kommun

Publicerad 2016-10-28
Uppdaterad 2020-06-16 17:03
Totalt i kommunen finns 13 grundskoleenheter, varav fem ligger i Sala tätort. Det finns ca 270 barn i förskoleklass (6-åringar) och ca 2 500 elever i grundskolan.

Grundskolor i Sala kommun.

 • Hedens skola år F-6

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2019-09-04 10:25

  Hedens skola ligger mellan Sätrabrunn och Fläckebo i Sala kommuns västra område. Skolan har elever från förskoleklass till och med år 6. I anslutning till Hedens skola finns också ett fritidshem. S...

 • Kila skola år F-6

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-09-10 13:54

  Kila skola ligger i Kila, strax söder om Sala. Skolan har elever från förskoleklass till år 6 samt fritidshem.

 • Kilbo skola år F-6

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2019-11-18 14:31

  Kilbo skola hittar man ca 2,5 mil nordost om Sala. Skolan har elever från förskoleklass till och med årskurs 6. I lokalerna finns även fritidshem och förskola integrerat. Skolan har stora gröna omr...

 • Kyrkskolan år F-6

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2019-01-21 11:04

  Kyrkskolan ligger i Möklinta i Sala kommuns norra del. Skolan har elever från förskoleklass till och med årskurs 6. I skolans lokaler finns även ett fritidshem samt Kyrkskolans förskola. Skolan har...

 • Lärkbacksskolan år F-6

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-09-10 13:52

  Lärkbacksskolan ligger i Sala, intill sim- och idrottshallen. Skolan har elever från förskoleklass till och med år 6. I skolans lokaler finns även ett fritidshem.

 • Ransta skola år F-6

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2019-12-20 09:57

  Ransta skola ligger i samhället Ransta i Sala kommuns södra del. Skolan och förskolan flyttade in i en helt nybyggd skola i januari 2019. Skola, fritids och förskola ryms numera inom samma byggnad...

 • Valla-Ekebyskolan

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-10-06 15:14

  Valla-Ekebyskolan består av Vallaenheten och Ekebyenheten.

 • Vallaskolan, år F-6

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-11-12 16:41

  Vallaskolan ligger i centrala Sala och är Salas största skola. Skolan har elever från förskoleklass till och med år 6 och i skolan finns även ett fritidshem.

 • Varmsätra skola år F-6

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2019-12-20 09:55

  Varmsätra skola ligger i samhället Varmsätra i Sala kommuns östra del. Skolan har elever från förskoleklass till och med år 6. I skolans lokaler finns även ett fritidshem.

 • Västerfärnebo skola år F-6

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2018-09-19 15:06

  I Svartådalen, ganska precis mittemellan Sala och Norberg längs väg 256, ligger Västerfärnebo skola. Västerfärnebo skola har klasser från förskoleklass till och med år 6. Även ett fritidshem samt K...

 • Åby skola år F-3

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-05-15 13:01

  Åby skola ligger i Saladamm, en knapp mil norr om Sala. Skolan har elever från förskoleklass och upp till år 3. I skolans lokaler finns även ett fritidshem.

 • Åkraskolan år F-6

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-11-12 16:38

  Åkraskolan ligger på Åkraområdet i Sala. Skolan har elever från förskoleklass upp till år 6. Inom skolans lokaler finns även Åkra fritidshem. Sedan hösten 2018 är Åkraskolan evakuerad p g a fuktska...

 • Ängshagenskolan år F-6

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-11-12 16:47

  Ängshagenskolan ligger i Södra delen av Sala tätort. Skolan har ca 200 elever och 25 lärare från förskoleklass upp till och med år 6. I skolans lokaler finns även fritidshem med ca 100 barn.

Relaterade tjänster