StartGrundskolor i Sala kommun
Informationstjänst
Publicerad 2016-10-28
Uppdaterad 2024-01-05 10:43

Totalt i kommunen finns 14 grundskoleenheter, varav fem ligger i Sala tätort. Det finns ca 270 barn i förskoleklass (6-åringar) och ca 2 500 elever i grundskolan.

Grundskolor i Sala kommun.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-04-26 13:05

  Ekebyskolan är en av Sala kommuns högstadieskolor med elever från årskurs 7 till och med årskurs 9.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2024-01-16 11:15

  Hedens skola ligger mellan Sätrabrunn och Fläckebo i Sala kommuns västra område. Skolan har elever från förskoleklass till och med år 6. I anslutning till Hedens skola finns också ett fritidshem. S...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2024-05-15 07:59

  Kila skola ligger i Kila, strax söder om Sala. Skolan har elever från förskoleklass till år 6 samt fritidshem.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2024-04-25 10:15

  Kilbo skola hittar man ca 2,5 mil nordost om Sala. Skolan har elever från förskoleklass till och med årskurs 6. I lokalerna finns även fritidshem och förskola integrerat. Skolan har stora gröna omr...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2024-01-10 14:58

  Lärkbacksskolan ligger i Sala, intill sim- och idrottshallen. Skolan har elever från förskoleklass till och med år 6. I skolans lokaler finns även ett fritidshem.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2024-05-30 15:00

  Kyrkskolan ligger i Möklinta i Sala kommuns norra del. Skolan har elever från förskoleklass till och med årskurs 6. I skolans lokaler finns även ett fritidshem samt Möklinta förskola. Skolan har en...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-12-11 07:53

  Ransta skola ligger i samhället Ransta i Sala kommuns södra del. Skolan och förskolan flyttade in i en helt nybyggd skola i januari 2019. Skola, fritids och förskola ryms numera inom samma byggnad....

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2022-08-18 08:43

  Vallaskolan 7-9 är en av Sala kommuns högstadieskolor med elever från årskurs 7 till och med årskurs 9.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-02-16 13:17

  Vallaskolan f-6 ligger i centrala Sala och är Salas största skola. Skolan har elever från förskoleklass till och med år 6 och i skolan finns även ett fritidshem. Hösten 2020 flyttade skolan in i ny...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2022-03-31 13:48

  Varmsätra skola ligger i samhället Varmsätra i Sala kommuns östra del. Skolan har elever från förskoleklass till och med år 6. I skolans lokaler finns även ett fritidshem.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2024-01-16 11:12

  I Svartådalen, ganska precis mittemellan Sala och Norberg längs väg 256, ligger Västerfärnebo skola. Västerfärnebo skola har klasser från förskoleklass till och med år 6. Även ett fritidshem samt K...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-04-26 13:10

  Åby skola ligger i Saladamm, en knapp mil norr om Sala. Skolan har elever från förskoleklass och upp till år 3. I skolans lokaler finns även ett fritidshem.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-04-26 13:06

  Åkraskolan ligger på Åkraområdet i Sala. Skolan har ca 300 elever från förskoleklass upp till år 6. Inom skolans lokaler finns även Åkra fritidshem. Sedan hösten 2018 är Åkraskolan evakuerad p g a ...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2022-08-15 08:43

  Ängshagenskolan ligger i södra delen av Sala tätort. Skolan har ca 200 elever från förskoleklass upp till och med år 6. I skolans lokaler finns även fritidshem med ca 120 barn.

Relaterade tjänster