StartLäsårstider
Informationstjänst
Publicerad 2021-01-15
Uppdaterad 2023-02-27 14:54

Här finns information om läsårstider på kommunens skolor

Läsåret och skollov

Enligt nuvarande förordningarna skall läsåret börja i augusti och sluta i juni, samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut högst 5 studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare.

Kommande års läsårstider fastställs normalt i oktober varje år. 

Vi har höstlov, jullov, sportlov, påsklov, ett långt sommarlov och ytterligare några helgdagar som vi hoppas i huvudsak skall räcka till den ledighet som barnen behöver.

Dessa läsårstider gäller EJ Ösby naturbruksgymnasium eller Ösby gymnasiesärskola.

Läsårstider 2022/2023

Grundskola, grundsärskola och Kungsängsgymnasiet

Höstterminen 2022

Tisdag 16 augusti - torsdag 22 december

 • Upprop/skolstart, första läsdag tisdag 16 augusti
  (lärarna börjar 8 augusti)
 • En studiedag under hösten: onsdag 28 september
 • Höstlov v. 44 måndag 31 oktober - fredag 4 november (ej arbetsdagar för lärarna)
 • Sista läsdag/skolavslutning torsdag 22 december

 

Vårterminen 2023

Onsdag 11 januari - fredag 9 juni

 • Första läsdag onsdag 11 januari
  (lärarna börjar 9 januari)
 • Sportlov v. 9 måndag 27 februari - fredag 3 mars
 • En studiedag under våren: onsdag 22 mars.
 • Påsklov måndag 3 april - måndag 10 april
 • Helgdag måndag 1 maj
 • Helgdag torsdag 18 maj
 • Lovdag fredag 19 maj
 • Studenten 2 juni
 • Lovdag måndag 5 juni (Studiedag för lärarna)
 • Helgdag tisdag 6 juni
 • Sista läsdag/skolavslutning fredag 9 juni
  (lärarna slutar fredag 16 juni)

Ösbygymnasiet inklusive gymnasiesärskola
(Understruken text anger skillnad mot ovanstående)

Höstterminen 2022

Tisdag 16 augusti - torsdag 22 december

 • Upprop/skolstart, första läsdag tisdag 16 augusti
  (lärarna börjar 8 augusti)
 • En studiedag under hösten: måndag 26 september
 • Höstlov v. 44 måndag 31 oktober - fredag 4 november
  (arbetsdagar 31/10 + 1/11 för lärarna)
 • Sista läsdag/skolavslutning torsdag 22 december

Vårterminen 2023

Onsdag 11 januari - fredag 9 juni

 • Första läsdag onsdag 11 januari
  (lärarna börjar 9 januari)
 • Sportlov v. 9 måndag 27 februari - fredag 3 mars
 • En studiedag under våren: fredag 21 april
 • Påsklov måndag 3 april - torsdag 6 april
 • Helgdag torsdag 18 maj
 • Lovdag fredag 19 maj
 • Studenten 2/6
 • Lovdag 5/6 (även för lärare)
 • Sista läsdag/skolavslutning fredag 9 juni
  (lärarna slutar torsdag 15 juni)

Läsårstider 2023/2024

Höstterminen 2023

Tisdag 22 augusti – torsdag 21 december

 • Upprop/skolstart, första läsdag tisdag 22 augusti
  (lärarna börjar 15 augusti)
 • Studiedag fredag 22 sep
 • Höstlov v. 44 måndag 30 oktober - fredag 3 november (må – ons arbetsdagar för lärarna)
 • Sista läsdag/skolavslutning torsdag 21 december

Vårterminen 2024

Onsdag 10 januari – fredag 14 juni

 • Första läsdag onsdag 10 januari
  (lärarna börjar 8 januari)
 • Sportlov vecka 9: måndag 26 februari - fredag 1 mars
 • Studiedag måndag den 11 mars
 • Påsklov vecka 14s fredag 29 mars - fredag 5 april
 • Helgdag onsdag 1 maj
 • Helgdag torsdag 9 maj
 • Lovdag fredag 10 maj
 • Studenten 5 juni
 • Helgdag torsdag 6 juni
 • Lovdag fredag 7 juni (studiedag för lärarna)
 • Sista läsdag/skolavslutning fredag 14 juni
  (lärarna slutar onsdag 19 juni)

Ledighet och frånvaro

Kommunens skolor är ålagda att vara restriktiva med att ge ledighet. Vårt uppdrag är att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt, enligt skolans mål som finns i läroplanen. Därför är det viktigt att eleverna är på plats i skolan och tar del av det som sker där.

Giltiga skäl för frånvaro är exempelvis sjukdom eller beviljad ledighet. Om en elev är frånvarande från skolan utan giltigt skäl ska skolan kontakta vårdnadshavaren samma dag, eller så snart som möjligt om det finns anledning utifrån elevens ålder, mognad och andra omständigheter.

Rektor har rätt att bevilja kortare ledigheter för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledigheter beviljas.

Ledighet, elev - Ansökan