StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningPilotprojekt: Digitala inköp i hemtjänsten
Nyhet
Publicerad 2021-04-06
Uppdaterad 2021-04-08 08:12

Att handla mat och dagligvaror via e-handel har blivit allt vanligare i samhället. Nu startar pilotprojektet där personer som är beviljade insatsen inköp eller förenklad service i hemtjänsten, handlar via nätet.

Personer med biståndsbeslut gällande inköp eller förenklade serviceinsatser i hemtjänsten ska erbjudas möjligheter att ta del av digitala lösningar för att tillgodose behovet av omvårdnad och service.

Pilotprojektet planeras starta vecka 14 och de som blir berörda av de digitala inköpen kommer att informeras av sin kontaktperson i hemtjänsten. De berörda kommer också att få informationsmaterial kring tillvägagångssättet och möjligheten att ställa frågor kring den nya insatsen.

Så funkar det

Digitala inköp utförs tillsammans med kontaktpersonen i hemtjänsten och den som önskar använda tjänsten via surfplatta, där man tillsammans upprättar en inköpsnota utifrån önskemål, erbjudanden och extrapriser. Man bokar tid för hämtning av matvaror och bestämmer vilket betalningsalternativ man föredrar.

Personalen i hemtjänsten hämtar, levererar, packar upp och plockar in matvarorna efter mottagarens behov och önskemål.

Ökad delaktighet och bättre arbetsmiljö

Digitala inköp som nu testas i pilotprojektet kommer sedan att utvärderas. Förhoppningen är att detta ska innebära en ökad delaktighet, valmöjlighet och i förlängningen resultera i större självständighet för den enskilde mottagaren.

Det nya arbetssättet ska även ge den som önskar använda tjänsten möjlighet att på ett mer aktivt sätt delta i handlingen.

”Vi vill med detta öka möjligheten för Sala kommun att nu och i framtiden kunna tillgodose behov av stöd och omsorg med hög kvalité på ett resurseffektivt sätt genom att utveckla användandet av välfärdsteknologi.”
- Ingrid Strandman, socialchef

Sala kommun hoppas att insatsen även leder till en bättre arbetsmiljö för hemtjänstens personal. Framförallt kommer det att innebära minskad risk för smittspridning av Covid-19 då personal inte behöver besöka affärer flera gånger i veckan, men även en minskad miljöpåverkan då hämtning av matvaror och biltransporter kan samplaneras. Dessutom får personalen mer tid över för den enskilde mottagaren.

Projektet ESF Välfärdsteknologi

Sala Kommun fick förmån att starta upp ett projekt hösten 2018 som är delfinansierat av ESF, Europeiska socialfonden.

Projektet ESF Välfärdsteknologi pågår fram till sista september 2021 och handlar om kompetensutveckling för alla anställda inom organisationen gällande arbetssätt, välfärdsteknologi och digitalisering. Projektet arbetar bland annat med aktiviteter inom olika verksamheter för att utveckla ett mobilt arbetssätt, kompetensutveckla via digitala utbildningar samt inventera och bygga e-tjänster, men förbereder också att starta upp pilotprojektet inom hemtjänst gällande digitala inköp för medborgare med biståndsbeslut gällande inköp eller förenklade serviceinsatser.

Kontakt

Jeanette Stuvemark, Enhetschef
0224-74 90 45 jeanette.stuvemark@sala.se
Louise Andersson, Enhetschef
0224-74 90 41 louise.andersson@sala.se

Relaterade kategorier