Nyhet
Publicerad 2020-11-23
Uppdaterad 2020-11-23 08:21

En återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det våldsförebyggande arbetet.

En vecka fri från våld är ett initiativ som uppmärksammar det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör samt att öka kunskap och medvetenhet om våldet.

Sedan flera år tillbaka har Sveriges civilsamhälle, myndigheter, regioner och kommuner gått samman under det gemensamma paraplyet En vecka fri från våld för att tillsammans belysa våld, övergrepp och förtryck. Att under en vecka belysa våldet syftar även till att kraftsamla för det fortsatta arbetet under resten av året.

Årets En vecka fri från våld går av stapeln v.48 (23/11-29/11).

På Länsstyrelsen i Västmanlands webbplats hittar du de aktiviteter som sker i Västmanlands län under veckan.

Aktiviteter i Västmanland under En vecka fri från våld, vecka 48 (Länsstyrelsen)

Kontakt

Länsstyrelsen Västmanland
010-224 90 00 vastmanland@lansstyrelsen.se