StartLänsstyrelsen Västmanland
Kontakt (övrigt)
Publicerad 2019-02-21
Uppdaterad 2020-01-17 14:55

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Den är en viktig länk mellan människor och kommuner men också mellan regering, riksdag och centrala myndigheter. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Besöksadress: Västra Ringvägen 1, 722 11 Västerås

Kontaktadress: Västra Ringvägen 1, 722 11 Västerås
Telefon: 010-224 90 00
E-post: vastmanland@lansstyrelsen.se

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier