StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningMyggbekämpning inom vissa områden i Sala kommun
Nyhet
Publicerad 2020-05-28
Uppdaterad 2020-05-28 11:16

Just nu genomför Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälvens Utvecklingsaktiebolag (NEDAB) myggbekämpning i vissa områden i Sala kommun.

Myggbekämpning genomförs i grunda översvämmade strandområden i delar av Storsjön nära Möklinta och ett område nära Vivastbo.

Lokalt regn har gett översvämningar i några områden som inte är kopplade till Dalälven, och kläckning av översvämningsmyggornas larver har kommit i gång i värmen. I dessa områden genomförs nu en bekämpningsinsats. Bekämpningsinsatsen pågår under torsdagen 28 maj 2020 och det är beräknat att alla områden ska hinnas med under dagen, annars fortsätter insatsen även under fredag 29 maj.

Översvämningsmygg i mindre vattendrag

Larver av den lågtflygande och aggressiva översvämningsmyggan Aedes sticticus har kläckts fram i några områden inom Sala kommun. Själva Dalälven är inte orsaken till dessa översvämningar utan det handlar enbart om mindre vattendrag som påverkas av lokala regn.