StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSå tycker de äldre om äldreomsorgen 2019
Nyhet
Publicerad 2019-10-11
Uppdaterad 2019-10-11 08:47

Sala kommun får toppbetyg i brukarundersökning om äldres uppfattning om äldreomsorgen.

Socialstyrelsen undersöker årligen hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Från mitten av mars varje år får därför alla över 65 år, som har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende, en enkät per post med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg.

Enligt socialstyrelsens brukarundersökning 2019 har äldre en mer  positiv uppfattning om äldreomsorgen i Sala kommun än rikssnittets uppfattning.

Bättre än rikssnittet

Resultaten visar att äldre som bor i särskilt boende eller har hemtjänst i Sala kommun upplever att det är väldigt bra inom många områden.

Särskilt boende

 • Trivsamt inne och ute
 • Mat och måltider
 • Påverka vid vilken tid du får hjälp
 • Trygghet 
 • Bemötande
 • Anhöriga

Hemtjänsten

 • Möjlighet till inflytande
 • Utförande av hemtjänst
 • Bemötande
 • Trygghet och tillgänglighet
 • Nöjdhet sammantaget med hemtjänsten

”Självklart finns det alltid förbättringsområden inom alla områden. Vi arbetar kontinuerligt med bland annat handlingsplaner som följs upp kvartalsvis och sedan igen när resultaten från nästa brukarundersökning offentliggörs.”
- Maria Ekelund Dannert, Verksamhetschef Äldreomsorg 

Om undersökningen: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

 • Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre. 
 • Samtliga personer, 65 år och äldre, som den 31 december 2018 hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara en enkät. Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av matdistribution och/eller trygghetslarm eller som enbart hade beslut om korttidsboende ingick dock inte i undersökningen.

Kontakt

Åsa Sahlberg, Verksamhetschef
0224-74 90 05 asa.sahlberg@sala.se