StartSärskilda boenden för äldre
Informationstjänst
Publicerad 2018-06-15
Uppdaterad 2023-06-26 07:35

I Sala kommun finns sex särskilda boenden för äldre. I Sala tätort finns fem boenden: Bergsmansgatan, Bryggeriet, Ekebygården, Jakobsbergsgården och Johannesbergsgatan. Vårt sjätte boende, Björkgården, är beläget i Västerfärnebo. Se information om respektive enhet nedan. Vi har totalt 272 platser och av dessa är 18 platser korttid eller växelvård. Alltså 254 särskilda boendeplatser och 18 korttids/växelvård.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-06-28 09:57

  Bergsmansgatan är ett modernt och tryggt äldreboende för dig med kognitiv svikt och stort omvårdnadsbehov.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2024-03-25 10:36

  Björkgården består av lägenheter i lite varierande storlek. Alla lägenheter är utrustade med pentrydel samt stor toalett med dusch. Björkgården är uppdelad i olika flyglar på markplan. I dagsläget ...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2024-03-21 13:24

  Bryggeriet är beläget i utkanten av Sala. Boendet har en egen trädgård och närhet till grönområden. Vi erbjuder vård och omsorg i hemlik miljö och för oss är det självklart att utgå från varje pers...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-01-19 11:13

  Ekebygården är ett särskilt boende för äldre och ligger integrerat i ett hyresområde strax intill stadsparken i Sala.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-07-12 15:38

  Parklängan våning 1 består av korttidsplatser för personer med olika behov samt funktionshinder. Varje lägenhet består av 1 rum med pentrydel samt en stor egen toalett med dusch. Gemensam matsal oc...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2024-06-14 13:25

  Vårt mål är att erbjuda dig en meningsfull vardag och ett boende där du kan känna dig trygg, få social stimulans med utevistelser och aktiviteter som du är intresserad av utifrån din egen förmåga. ...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-11-20 10:56

  Kommunens särskilda boende för äldre med 80 platser på Johannesbergsgatan 2 invigdes den 9 april 2014. Boendet riktar sig till multisjuka personer med kognitiv svikt och demensproblematik av olika ...