StartSärskilt boende för äldre
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-10-26
Uppdaterad 2022-01-18 08:51

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala

Telefon: 0224-74 90 06
Telefontider: Se information om respektive enhet inom särskilt boende för äldre nedan.

Fax: 0224-192 98
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

I Sala kommun finns fem särskilda boenden för äldre. Bryggeriet, Ekebygården, Jakobsbergsgården och Johannesbergsgatan i Sala tätort. Björkgården finns i Västerfärnebo. Se information om respektive enhet nedan. Vi har totalt 272 platser och av dessa är 18 platser korttid eller växelvård. Alltså 254 särskilt boendeplatser och 18 korttids/växelvård.

Samordningsfunktion Bemanning inom vård och omsorg

Inom verksamhetsområdet ingår bemanningsenheten för vård och omsorg som ansvarar för rekrytering och vikariebemanning av timvikarier inom äldreomsorgen, funktionsnedsättning, socialpsykiatri samt integration. Vårt ansvar är att öka tillgänglighet samt se till medborgarnas önskemål och behov blir tillgodosedda. Vi finns på Norra Esplanaden 5, Sala, i lokaler för att öka tillgängligheten, säkerheten, och med sikte på medborgarfokus.

Relaterade kategorier