StartMalin Johansson, Biträdande verksamhetschef
Kontaktperson

Malin Johansson, Biträdande verksamhetschef

Publicerad 2017-10-18
Uppdaterad 2020-08-17 13:20

Ärenden

Särskilt boende för äldre, rehab, hemsjukvård, sjuksköterskor äldreomsorg samt Bemanningsenheten inom vård och omsorg.

Adress: Bryggerigatan 6, 733 34 Sala
Telefon: 0224-74 90 38
Fax: 0224-192 98
E-post: Malin.Johansson2@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala