StartCharlotta Gustafsson, Enhetschef
Kontaktperson
Publicerad 2017-03-20
Uppdaterad 2023-11-20 10:58

Ärenden

Samordningsenheten, Vård- och omsorgscollege, praktiksamordning, marknadsföring , personalpool FO, personalpool SÄBO

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 28
Fax: 0224-192 98
E-post: charlotta.gustafsson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala